Kako se učlaniti

Unima-clanska-iskaznica-w-200Prema Statutu Hrvatskoga centra UNIMA, „članom Udruge može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se zanimaju za lutkarsku umjetnost i žele pridonositi njezinom razvoju“.

Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi Upravnom odboru zahtjev s odgovarajućim podacima i dokumentima o svojoj djelatnosti:

  • ispunjenu pristupnicu,
  • biografiju,
  • dokaze o bavljenju lutkarstvom (fotografije, knjige, novinske članke, video materijal…),
  • fotokopiju domovnice.

Upravni odbor donosi odluku o prijmu u članstvo. U slučaju odbijanja zahtjeva za prijam Upravni će odbor pismeno obavijestiti podnosioca u roku od 30 dana. Žalba na odluku može se u roku od 15 dana uputiti Skupštini, a odluka Skupštine je neopoziva.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njezinog statuta i drugih akata, kao i odluka njezinih tijela.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može postati članom Hrvatskoga centra UNIMA pod uvjetima utvrđenim odlukom Skupštine i pod uvjetom da pismeno izjavi da prihvaća ciljeve Udruge.

Članom se može postati pojedinačno ili skupno.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Svi članovi Udruge jesu i članovi međunarodne lutkarske organizacije UNIMA.

Zahtjev za učlanjenjem šalje se na adresu:

Hrvatski centar UNIMA
Preradovićeva 44
10 000 Zagreb

Sve informacije na telefon +385 1 481 32 52 ili e-mail: unima@unima.hr

mydx