Upravni odbor

Upravni odbor Hrvatskog centra UNIMA

Jasminka Mesarić, UNIMA

JASMINKA MESARIĆ
Predsjednica

ČLANOVI

Ljiljana Štokalo
Magdalena Lupi Alvir
Livija Kroflin
Himzo Nuhanović

Iris Pavić Tumpa
Romano Bogdan
Srećko Šestan
Miran Hajoš

NADZORNI ODBOR

Marija Leko
Marija Tudor
Ivica Lučić

mydx