44. PIF – Međunarodni festival kazališta lutaka

44. PIF (Međunarodni festival kazališta lutaka) održan je od 5. do 11. rujna 2011. u Zagrebu.

Više o festivalu na www.pif.hr ili ih možete kontaktirati putem email adrese pif@mcuk.hr.

ORGANIZATOR

Međunarodni centar za usluge u kulturi (MCUK)
B. Magovca 17
10000 Zagreb
www.mcuk.hr
mcuk@mcuk.hr

mydx