IN MEMORIAM Igor Mrduljaš

Kritičar, tatrolog, publicist, urednik, dugogodišnji član HC UNIMA-e. preminuo je u Zagrebu 1. listopada 2013. nakon duge i teške bolesti.

Igor Mrduljaš rođen je 1945. godine u Splitu. Od 1950. do 1972. živi na Rijeci, 1973.-1975. u Varaždinu, od g. 1975. u Zagrebu. Tajnik Zavoda za industrijsku pedagogiju na Rijeci (1970.-1972.), voditelj promidžbe i urednik kazališnih izdanja Narodnog kazališta Augusta Cesarec u Varaždinu (1973.-1975.), dramaturg i v.d. ravnatelja Zagrebačkog kazališta mladih (1975.-1993. i 1993./94.), pomoćnik ministra informiranja (1990.-1992.), pomoćnik ministra kulture za informiranje (1992.), načelnik Odjela za posebne oblike ratovanja Političke uprave Minstarstva obrane (1994.-1997.), zamjenik predstojnika Ureda za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske (1997.-2001.), a od 2001. do 2012. pomoćnik ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka.

Od 1968. objavljuje glumišne prosudbe u studentskim listovima, potom u dnevnicima i tjedniku Telegram, programu Radio-Zagreba, a teatrologijske oglede i studije u domaćim i zgodimice u stranim kazališnim časopisima i publikacijama. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima (Dani hvarskoga kazališta, Krležini dani, Suvremena hrvatska drama, Šoljanovi dani i dr.). Uređivao kazališnu rubriku u riječkim časopisima Riječka revija i Kamov, te kazališna izdanja riječkoga, varaždinskoga i HNK u Zagrebu. Uređivao knjižnicu Građa za portret glumca Međunarodne slavističke škole. Član uredništva kazališnoga časopisa Prolog, glavni urednik Novoga prologa. Stalni suradnik Zavoda za književnost i teatrologiju HAZ Odsjeka za povijest kazališta… HAZU), izvršni urednik Teatrologijske biblioteke Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (1979.-1991.) i suurednik Glumišne knjižnice Prolog nakladnika AGM (1994.-1998.). Glavni urednik revije za lutkarstvo LuKa (1997.-2006.) Stalni kolumnist Hrvatskoga slova od prvoga broja (Hrvatsko glumište – trinaest godišta) i zamjenik urednika (za kulturu).
Osnovao i vodio riječku Studentsku eksperimentalnu kazališnu scenu (1967.-1969.) i s Tahirom Mujičićem lutkarski cabaret Mmanipuli (1985.-1988.). Pisao je dramske tekstove za djecu i odrasle, priređivao dramske prilagodbe proznih djela.

Tajnik (1976-1991) i predsjednik Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa (2005.-2011.). Član Međunarodne udruge kazališnih kritičara (AICT) i Društva hrvatskih književnika.

Objavljene knjige:
1. Sto godina kazališta u Varaždinu. Narodno kazalište „August Cesarec”, Varaždin, 1973.
2. Dramski vodič. Izbor iz hrvatske dramatike XX. Stoljeća, Hrvatsko društvo dramskih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1978. (englesko izdanje 1979., dopunjeno hrvatsko izdanje AGM/HDKKT, Zagreb, 1984.)
3. Zagrebački kabaret, slika jednog rubnog kazališta, Znanje, Zagreb, 1984.
4. Deset godina druženja. Teatar u gostima 1974.-1984., Teatar u gostima, Zagreb, 1984.
5. Dubravko Dujšin, poslovi i dani, Hrvatsko društvo dramskih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1988.
6. Potjeh, Toporko i Neva Nevičica, AGM, Zagreb, 1994.
7. Ad HOC cabaret. Hrvatsko ratno glumište, AGM, Zagreb, 1994.
8. O hrvatskome glumištu, Hrvatska kulturna zaklada, Zagreb, 1999.
9. Glumište u stupcu, Hrvatska kulturna zaklada, Zagreb, 2007.
10. 30 godina putujućega kazališta. Teatar u gostima 1974.-2004., Teatar u gostima, Zagreb, 2004.
11. Relja Bašić, 50 godina kazališnog i filmskog stvaralaštva, Teatar u gostima, Zagreb, 2004.
12. Glumac i njegovo doba. Knjiga o Dubravku Dujšinu, Naklada Pavičić, Zagreb, 2006.

mydx