Livija Kroflin u Pekingu!

Livija Kroflin, predsjednica međunarodne UNIMA-ine komisije „Lutka u obrazovanu, razvoju i terapiji“, sudjelovati će na međunarodnoj konferenciji o drami i lutkarstvu u školskom kurikulumu, koja će se održati u Pekingu od 13. do 16. lipnja 2016. Sudjelovati će s temom „Prednosti korištenja lutke u nastavi“.

mydx