POZIV NA PRIJAVU NA 51. MEĐUNARODNI FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA – PIF

Organizator PIF-a  KUC Travno, poziva sve lutkare, lutkarska kazališta i skupine, iz zemlje i svijeta, da prijave  predstave na 51. međunarodni festival kazališta lutaka – PIF koji će se održati od 15. do 21. rujna 2018. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska.

http://pif.hr/hr/component/k2/item/867-poziv-na-prijavu-na-51-me%C4%91unarodni-festival-kazali%C5%A1ta-lutaka-pif.html

mydx