Predstavama i izložbama otvorena 24. revija lutkarskih kazališta u Rijeci

𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐣𝐬𝐤𝐢 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐣𝐚𝐑𝐢𝐣𝐞𝐤𝐚 𝐨𝐛𝐣𝐚𝐯𝐥𝐣𝐮𝐣𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐬𝐚 𝐨𝐭𝐯𝐚𝐫𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐣𝐞

Klik na članak i video!

https://www.mojarijeka.hr/kultura/predstavama-i-izlozbama-otvorena-24-revija-lutkarskih-kazalista/

mydx