Svjetski dan lutkarstva – 21. ožujka (2012).

Hrvatski centar UNIMA ove će godine slaviti SVJETSKI DAN LUTKARSTVA u Splitu, 20. i 21. ožujka. 2012.

Zajednička proslava organizirana je sa Hrvatskim centrom Assitej koji 20. ožujka slavi Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade. U programu će sudjelovati predstavnici kazališta za djecu i mlade i lutkarskih kazališta koja su članovi Hrvatskog centra UNIMA i Hrvatskog centra ASSITEJ.

Na Svjetski dan lutkarstva sva će lutkarska kazališta prije početka svake predstave pročitati prigodnu međunarodnu i hrvatska poruku. Hrvatsku poruku napisao je ove godine Jasen Boko, a međunarodnu Joan Baixas, veliki katalonski multidisciplinarni umjetnik, slikar i lutkar.

mydx