O nama

STATUT HC UNIMA – PDF dokument – (314 KB)
PRAVILNIK SLUK-a – PDF dokument – (243 KB)

Nakon raspada jugoslavenske države pa tako i jugoslavenskog centra UNIMA, Hrvatska je slijedila primjer susjedne Slovenije i osnovala vlastiti nacionalni centar. Bilo je to 20. ožujka 1992. Odmah po osnutku Centar je izdao brošuru Hrvatsko lutkarstvo o povijesti, razvoju i suvremenom trenutku hrvatskoga lutkarstva i s tom se publikacijom predstavio na svjetskom kongresu UNIMA-e održanom iste godine u Ljubljani.

Zahvaljujući najviše poznatom hrvatskom kazališnom kritičaru Daliboru Foretiću (1943. – 2001.), koji je bio prvi predsjednik novoosnovanog Centra, Hrvatski je centar UNIMA pokrenuo i dalje razvija izdavačku djelatnost. Od 1994. Centar izdaje bilten koji jednom godišnje prikazuje hrvatsku lutkarsku produkciju donoseći repertoar kazališta lutaka i drugih družina koje igraju lutkarske predstave. Godine 1997. izdana je velika dvojezična (na hrvatskom i engleskom) monografija Hrvatsko lutkarstvo, sustavno i stručno napisan priručnik o lutkarskom životu Hrvatske. U monografiji se – prvi put u povijesti – iscrpno prikazuje rad svih pet stalnih profesionalnih lutkarskih kazališta, a obrađeni su i lutkarski festivali, kao i najznačajnije neinstitucionalne, alternativne i amaterske skupine, sve to uz obilje slikovnog materijala.

Članovi Hrvatskog centra UNIMA ponose se članstvom u međunarodnoj UNIMA-i (svjetskoj udruzi lutkara) kao najstarijoj međunarodnoj kazališnoj organizaciji te su aktivno sudjelovali u obilježavanju 70., 75. i 80. obljetnice svoje udruge.

Za svoje članove Centar djeluje kao informacijsko i komunikacijsko središte, izvješćuje članove o svim važnijim događanjima u lutkarskom stvaralaštvu u domovini i svijetu te vodi računa o prezentaciji hrvatskoga lutkarstva u svijetu. Prisutan je na svim hrvatskim festivalima, u okvirima mogućnosti pomaže sve dobre inicijative koje promoviraju i unapređuju lutkarsku umjetnost. Uključen je u sve važnije aktivnosti međunarodne UNIMA-e. Tako naši članovi sudjeluju u radu brojnih komisija, a od kongresa održanog 2000. godine u Magdeburgu i u radu Izvršnog odbora (Egzekutive).

PIF je 1997. ugostio međunarodni Izvršni odbor, a 1999., u sklopu obilježavanja 70. obljetnice UNIMA-e i međunarodnu Komisiju za komunikaciju i publikacije. Međunarodni dječji festival u Šibeniku nekoliko je puta pružio gostoprimstvo međunarodnoj komisiji „Lutka u obrazovanju“.

U godini proslave 75. obljetnice UNIMA-e, 2004., održan je izuzetno uspješan svjetski kongres UNIMA-e u Rijeci (19. po redu).

Hrvatski centar UNIMA inicirao je suradnju s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te gotovo svake godine povodom Tjedna djeteta i obilježavanja godišnjice potpisivanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta hrvatska kazališta lutaka izvode širom Hrvatske lutkarske predstave koje su besplatne za publiku, posebno vodeći računa o djeci s posebnim potrebama, siromašnijoj djeci i svojim najvjernijim posjetiteljima.

Zahvaljujući inicijativi Hrvatskoga centra UNIMA na Festivalu glumca dodjeljuje se od 2007. godine Nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade. Na Vukovarskom lutkarskom proljeću uvedene su 2008. godine nove lutkarske nagrade: Povelja za životno djelo za doprinos umjetnosti hrvatskog lutkarstva te Nagrada za doprinos glumačkoj umjetnosti hrvatskog lutkarstva.

Svjetski dan lutkarstva slavi se u Hrvatskoj od 2003., godine proglašenja, a od 2004. svake se godine u drugom gradu održava središnja hrvatska proslava. Iste je godine uvedeno u čitanje hrvatske poruke. Prvu hrvatsku poruku napisao je Luko Paljetak, počasni član svjetske UNIMA-e.

Hrvatski centar UNIMA redovito raspisuje natječaj za stručno usavršavanje ili školovanje iz područja lutkarstva. Zahtjev za novčanu potporu mogu podnijeti članovi UNIMA-e i to: javno gradsko kazalište za svog stručnog djelatnika (glumca, redatelja, scenografa, kreatora lutaka, tehnologa lutaka te oblikovatelja rasvjete), druga institucija koja ima potrebe za školovanjem kadrova na području lutkarstva, samostalni umjetnik iz područja lutkarstva. Centar je dosad pružio potporu svojim članovima za studij u Charleville-Mézièresu (Francuska), Bratislavi (Slovačka), Parizu (Francuska) i Sank Peterburgu (Ruska Federacija); za studijski boravak u Charleville-Mézièresu (Francuska) i Berlinu (Njemačka); za sudjelovanje u marionetskoj radionici Albrechta Rosera u Varaždinu i Stuttgartu (Njemačka), te za sudjelovanje na festivalu lutkarskih škola u Białystoku (Poljska).

Centar je aktivno uključen u osnivanje Muzeja lutkarstva u Osijeku, koji će biti matični muzej. Prema odluci Skupštine, od hrvatskih se kazališta lutaka traži potpora u akciji prikupljanja lutaka za muzej (mogućnost otkupa, poklanjanja ili trajne posudbe).

mydx