Uplatnica

Na uplatnici upisati svoje ime i prezime.

U opisu plaćanja navesti za koju godinu se članarina plaća te svoje ime i prezime.

Ako se plaća za neku od prošlih godina izmijeniti godinu u opisu plaćanja i u pozivu na broj.

Nalog za uplatu u PDF obliku (Obrazac HUB 3A) preuzmite ovdje.

Ili preuzmite (desni klik, Preuzmi sliku kao) i ispišite donju uplatnicu.

mydx