Što je UNIMA?

UNIMA (UNion Internationale de ta MArionnette) nevladina je organizacija, pridružena UNESCO-u, koja okuplja ljude iz cijeloga svijeta koji pridonose razvoju lutkarske umjetnosti kako bi kroz tu umjetnost služili ljudskim vrijednostima mira i razumijevanja među narodima, bez obzira na rasu, politička ili religiozna uvjerenja i raznovrsnost kultura, a u skladu s poštivanjem temeljnih ljudskih prava kako su definirana u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 10. prosinca 1948.

CILJEVI I SREDSTVA UNIMA-e

Cilj UNIMA-e je promicanje lutkarske umjetnosti, a postiže se na sljedeće načine:sto_je_unima_01

 1. poticanjem, kroz sve moguće vidove komunikacije, kontakata i razmjena među lutkarima svih nacija i sa svih kontinenata;
 2. organiziranjem kongresa, konferencija, festivala, izložaba i natjecanja, odnosno davanjem pokroviteljstva UNIMA-e nad takvim manifestacijama;
 3. pritjecanjem u pomoć članovima UNIMA-e kako bi se zaštitili njihovi demokratski, sindikalni, financijski i pravni interesi u okviru njihovih profesionalnih aktivnosti; UNIMA može davati preporuke ili dostavljati prijedloge nadležnim instancama;
 4. poticanjem profesionalnog obrazovanja;
 5. produbljivanjem povijesnog, teorijskog i znanstvenog istraživanja;
 6. očuvanjem lutkarske tradicije kao i poticanjem obnove lutkarske umjetnosti;
 7. zalaganjem da se lutka koristi kao sredstvo etičkog i estetskog odgoja;
 8. sudjelovanjem u radu drugih organizacija koje imaju slične ciljeve.

STRUKTURA UNIMA-e

Kongres

Kongres je najviše tijelo UNIMA-e, a čine ga izabrani vijećnici i svi članovi UNIMA-e prisutni na kongresu. Pravo glasa imaju samo vijećnici. Kongres se održava najmanje jedanput svake četvrte godine.

Vijeće

Čine ga vijećnici svake zemlje članice izabrani na demokratski način prije svakog kongresa, zatim akreditirani predstavnici i deset dodatnih vijećnika izabranih na kongresu. Sastaje se svake dvije godine, jedanput za vrijeme kongresa i jedanput između dva kongresa.

Izvršni odbor, predsjednik, glavni tajnik

Izvršni odbor rukovodi radom UNIMA-e između kongresa. Predsjednik UNIMA-e ujedno je i predsjednik Vijeća. Glavni tajnik skrbi o međunarodnim odnosima i informacijama, o organizaciji rada Izvršnog odbora te o financijama.

Komisije

Na kongresu u Perthu 2008. osnovano je 16 komisija. One okupljaju članove koji žele surađivati u postizanju ciljeva pojedine komisije, a predsjedava im po jedan član Izvršnog odbora.

 1. Komisija za obrazovanje i stručno usavršavanjesto_je_unima_02
 2. Komisija za znanstveno istraživanje
 3. Komisija za komunikaciju i publikacije
 4. Komisija za Statut
 5. Komisija za financije
 6. Komisija za amatere
 7. Komisija za festivale
 8. Komisija za kulturnu razmjenu
 9. Komisija za suradnju
 10. Komisija za lutku u obrazovanju, razvoju i terapiji
 11. Komisija za žene
 12. Komisija za Latinsku Ameriku
 13. Komisija za Sjevernu Ameriku
 14. Komisija za Europu
 15. Komisija za Aziju i Pacifik
 16. Komisija za Afriku

Nacionalni centri i predstavnici

Nacionalni odbor UNIMA-e može biti osnovan na dva načina. Mogu ga osnovati:

 • najmanje desetoro članova (pojedinačnih ili skupnih) iz dotične zemlje
 • nacionalna lutkarska organizacija koja već postoji

U zemlji u kojoj ne postoji nacionalni centar, glavni tajnik može, u suglasju s članovima iz te zemlje i uz naknadno odobrenje Izvršnog odbora, jednom članu iz te zemlje povjeriti dužnost predstavnika UNIMA-e. Zadaća predstavnika je razvijati veze među lutkarima u svojoj zemlji u cilju osnivanja nacionalnog centra te održavati stalan kontakt s glavnim tajnikom.

U jednoj zemlji smije postojati samo jedan Centar. Zahtjev za osnivanje nacionalnog centra upućuje se Izvršnom odboru. Svaki nacionalni centar djeluje prema svom statutu, koji moraju odobriti predsjednik i glavni tajnik UNIMA-e, i koji mora usvojiti odluke međunarodne UNIMA-e.

POVIJEST UNIMA-e

sto_je_unima_03Ljetopis UNIMA-e – međunarodne udruge lutkara – počinje u Pragu, u Čehoslovačkoj, 20. svibnja 1929., prigodom Petog susreta čeških lutkara, na koji su bili pozvani i gosti iz Bugarske, Francuske, Jugoslavije, Njemačke, Austrije, Rumunjske i Sovjetskog Saveza. U prijateljskom ozračju rođena je ideja o osnutku međunarodne lutkarske organizacije.

UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) u kratko je vrijeme narasla iz malenoga kruga prijatelja u svjetsku organizaciju. Vrijedno je zapaziti da je UNIMA prva međunarodna organizacija u kazališnom svijetu.

Prvi članovi UNIMA-e nisu se mogli dugo sastajati: nakon Praga slijedio je sastanak u Parizu, također 1929., zatim u Liègeu 1930., ali sljedeći sastanak, u Ljubljani 1933., bio je posljednji prije izbijanja Drugoga svjetskog rata 1939. Međutim, čak ni rat nije uspio prekinuti veze koje su uspostavili lutkari, iako su se sastanci morali pripremati u tajnosti i organizirati na najsmionije načine; ali oni su bili nužni kako bi se veze očuvale. Ta ratna “prokušanost u vatri” bila je pravi test za neuništivu snagu i solidarnost koje su glavne značajke ranog razdoblja UNIMA-e.

Tek je 1957. godine, i to ponovno na inicijativu Čeha, održan prvi poslijeratni sastanak UNIMA-e: na kongresu u Pragu UNIMA-ine su aktivnosti nanovo pokrenute i tako je taj događaj označio svršetak “hladnoga rata”, bar što se tiče lutkara. UNIMA je od samoga početka uvijek bila vrlo osebujna organizacija: nastojala je primjenjivati demokratska načela zapisana u svome Statutu, pri tome ne izgubiti svoje prijateljske, humane značajke, a ipak je uvijek umjela zauzeti odlučan stav u provođenju svojih ciljeva. To nikad nije bio lak zadatak, pogotovu u Europi koja je nakon 1945. bila podijeljena na Istočnu i Zapadnu. Snaga UNIMA-e bila je i bit će u tome što se uvijek znala izdignuti iznad tih problema.

Šezdesetih je godina nova generacija UNIMA-inih članova uvela nova pravila u rad UNIMA-e. Novi Statut otvorio je mogućnost osnivanja nacionalnih centara i međunarodnih komisija, koje su preuzele rad na unapređenju različitih vidova djelovanja UNIMA-e. Tako je UNIMA, zahvaljujući svome rastu, od skupine dobrih prijatelja prerasla u modernu i učinkovitu organizaciju.

Od Drugoga svjetskog rata održano je 12 kongresa UNIMA-e, a svi su bili povezani s važnim međunarodnim festivalima. Godine 1980. kongres je prvi put održan izvan Europe – u Washingtonu D.C., glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, a 1988. održan je prvi kongres u Aziji – u tri japanska grada: Nagoyi, lidi i Tokiju. Kongres u Ljubljani, Slovenija, 1992. značio je moderniziranje Statuta UNIMA-e i velik trud uložen kako bi se UNIMA učinila živom i privlačnom novim naraštajima lutkara i ljubitelja lutkarstva. Novi su planovi uključivali ne samo pomoć onima koji žele produbiti znanje o lutkarstvu ili unaprijediti svoje umijeće, nego i poticanje suradnje na novim poljima istraživanja, npr. na polju usavršavanja, obrazovanja i terapije.

sto_je_unima_04Od osamdesetih godina svjedoci smo prave eksplozije novih centara i članova na svim kontinentima izvan Europe. Ti su novi centri grupirani po novom područnom kriteriju, npr. komisije za Aziju ili Amerike, osnovane da bi olakšale komunikaciju i preuzele nove zadaće.

Nakon četrdeset godina u Pragu UNIMA prvi put mijenja sjedište: glavno tajništvo seli u Varšavu (Poljska) i tamo ostaje osam godina. Zatim, 1980. sjedište je preseljeno u Charleville-Mézières (Francuska), mjestu već poznatom po važnom svjetskom festivalu koje, od 1980., ne udomljuje samo UNIMA-u nego i Međunarodni lutkarski institut (Institut International de la Marionnette). Ondje glavno tajništvo UNIMA-e provodi svoje aktivnosti u prostranom centru koji redovito prima posjetitelje iz cijeloga svijeta.

Od 1929., kad je osnovana UNIMA, svijet se promijenio, pa se promijenila i sama UNIMA. Ona je sada priznata i cijenjena svjetska organizacija. Spektar UNIMA-inih aktivnosti silno se proširio. Ta je pojava povezana s mnogo većom važnošću koju lutkarstvo ima danas.

Danas se lutka može naći u svakom vidu suvremene prikazivačke umjetnosti, uključujući i masovne medije. U kazalištu, na filmu, prigodom proslava, obreda, u obrazovanju i terapiji, kao svaka druga umjetnost, lutkarstvo je sredstvo čvršćeg povezivanja ljudi i borbe protiv nesnošljivosti i nasilja.

Duga tradicija UNIMA-u ne koči u njezinoj ulozi dinamičke snage. Ali ona nikada ne smije smetnuti s uma humanističke ideale sveopćeg prijateljstva i razumijevanja, sadržane u uvodnoj rečenici Statuta.

UNIMA je odgovorna ne samo svojim članovima nego svim ljudima čiji je život obogaćen duhom i ljepotom lutke.

ŠTO VAM UNIMA MOŽE PRUŽITI?

Mnogo:

 • kontakte i prijateljstvo s ljudima iz cijeloga svijeta koji se također bave lutkarstvom (koji u svom amaterskom ili profesionalnom radu promiču lutkarstvo) ili su naprosto ljubitelji lutkarstva;
 • susrete, konferencije, festivale, razmjenu i suradnju;
 • mogućnost suradnje s ljudima koji se na različite načine bave lutkarstvom (terapija, obrazovanje, specijalizacija, istraživanje, dokumentacija, zbirke, izložbe itd.);
 • informacije i publikacije o razvoju lutkarstva u svijetu;
 • tečajeve i radionice;
 • ponos što ste član najstarije međunarodne kazališne organizacije na svijetu;
mydx