Upravni odbor

Upravni odbor Hrvatskog centra UNIMA

ADAM SKENDŽIĆ
Predsjednik

ČLANOVI

Ljiljana Štokalo

Iris Pavić-Tumpa

Jasminka Mesarić

Maja Lučić

Slaven Nuhanović

Marta Bolfan Ugljen

Marina Kostelac

Borna Galinović

NADZORNI ODBOR

Anđelko Petric – predsjednik NO

Ana Marija Percaić

Antonija Bogner Šaban

mydx