Počasni članovi Hrvatskog centra UNIMA

od 1992.

 • Vlado Habunek

od 1996.

 • Željan Markovina

od 1997.

 • Berislav Brajković
 • Jozefina Gatara
 • Mirjana Šantak
 • Ivica Tolić

od 1999.

 • Dunja Adam
 • Ivan Balog
 • Krsto Krnic
 • Marija Leko
 • Marija Moković
 • Vida Rustja

od 2001.

 • Velimir Chytil
 • Branko Mihaljević
 • Pero Mioč
 • Abdulah Seferović

od 2003.

 • Marija Zidarić
 • Ante Zubović

od 2004.

 • Luko Paljetak

od 2005.

 • Radovan Ivšić
 • Ivan Kožarić

od 2006.

 • Maja Franković
 • Ivanka Persić
 • Višnja Višnjić Karković
 • Slobodanka Bundalo Mišković

od 2013.

 • Vanda Šestak Vilić
 • Jasenka Ramljak
 • Dragan Zlatović
 • Ivica Susović
 • Slavica Fila
 • Jana Kašpert
 • Saša Gregurić
 • Antonija Bogner Šaban
 • Vojo Radoičić
 • Tahir Mujičić
 • Milena Dundov

od 2016.

 • Zlatko Bourek

Počasni članovi svjetske UNIMA-e

 • Drago Putniković (UNIMA YU)
 • Kosovka Kužat-Spaić (Magdeburg 2000.)
 • Luko Paljetak (Rijeka 2004.)
mydx