Počasni članovi Hrvatskog centra UNIMA

od 1992.
Vlado Habunek

od 1996.
Željan Markovina

od 1997.
Berislav Brajković
Jozefina Gatara
Mirjana Šantak

Ivica Tolić

od 1999.
Dunja Adam
Ivan Balog
Krsto Krnic

Marija Leko
Marija Moković
Vida Rustja

od 2001.
Velimir Chytil
Branko Mihaljević

Pero Mioč
Abdulah Seferović

od 2003.
Marija Zidarić
Ante Zubović

od 2004.
Luko Paljetak

od 2005.
Radovan Ivšić
Ivan Kožarić

od 2006.
Maja Franković
Ivanka Persić
Višnja Višnjić Karković
Slobodanka Bundalo Mišković

od 2013.
Vanda Šestak Vilić
Jasenka Ramljak
Dragan Zlatović
Ivica Susović
Slavica Fila
Jana Kašpert
Saša Gregurić
Antonija Bogner Šaban
Vojo Radoičić
Tahir Mujičić
Milena Dundov

od 2016.
Zlatko Bourek

Počasni članovi svjetske UNIMA-e

Drago Putniković (UNIMA YU)
Kosovka Kužat-Spaić
(Magdeburg 2000.)
Luko Paljetak (Rijeka 2004.)