19. Revija lutkarskih kazališta u Rijeci

19. Revija lutkarskih kazališta održat će se od 3. do 11. studenoga 2014. u Rijeci.

Kao i svake godine, pozivamo sva lutkarska i dječja kazališta u Hrvatskoj i inozemstvu da prijave svoje predstave ukoliko žele ući u selekciju festivala. Broj prijava po kazalištu nije ograničen, a primaju se do 1. svibnja 2014. Kazališta koja uđu u selekciju bit će o tome obaviještena do 15. lipnja 2014.

Organizator snosi troškove hotelskog smještaja uz puni pansion, troškove prijevoza te osigurava tehničku podršku.

Molimo sve zainteresirane da na adresu Gradskog kazališta lutaka Rijeka (Blaža Polića 6, 51000 Rijeka) pošalju dvd snimke prijavljene predstave, a elektronskim putem (gradsko-kazaliste-lutaka@ri.t-com.hr) dostave popunjenu prijavnicu, fotografije, kratak sadržaj predstave uz glumačku i autorsku podjelu.

Prijavnica se nalazi na: www.gkl-rijeka.hr

mydx