45. PIF (Međunarodni festival kazališta lutaka) Zagreb, 4.-9. rujna 2012.

Objavljen je natječaj za sudjelovanje na 45. PIF-u (Međunarodni festival kazališta lutaka).

Rok za slanje prijava je 15 .travnja 2012.

Festival će se održati u Zagrebu od 4. do 9. rujna 2012. godine.

Tekst natječaja i prijavnicu možete naći na www.pif.hr .
pif@mcuk.hr

ORGANIZATOR

Međunarodni centar za usluge u kulturi (MCUK)
B. Magovca 17
10000 Zagreb

www.mcuk.hr
mcuk@mcuk.hr

mydx