DARIAH FORUM 23. i 24. ožujka 2018. u Osijeku

Inicijalni Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija (Working Group on Theater Studies and Theatralia Digitization, WG Theatralia) u sklopu paneuropske Digitalne istrazivacke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU).
https://www.dariah.eu/
https://www.facebook.com/DARIAHTheaterForum

Cilj dvodnevnoga Foruma, koji, će se održati u auli Rektorata Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Svetoga Trojstva 3) i u foajeu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Osijeku (Županijska ulica 9) u petak i subotu, 23. i 24. ozujka 2018., jest okupiti vodeće domaće i inozemne teatrologe i praktičare iz država članica DARIAH-a kako bismo putem plenarnih izlaganja, radionica te prezentacija digitalnohumanističkih i teatroloških iskustava zajedničkom raspravom došli do potrebnih elemenata za podnošenje prijave i osnutak navedene Radne skupine, jedinstvene po svojoj tematici unutar samoga konzorcija.

Radna skupina poslužila bi kao nužna platforma za suradnju te daljnje osmišljavanje i aplikaciju međunarodnih projekata na DARIAH-ove i druge natjecaje, otvarajuci time veliko područje predstojeće digitalizacije teatralija. Radni jezici Foruma su hrvatski i engleski.

mydx