Kritikaz o 27. SLUK-u VOL. 2

Životinjsko carstvo

Predstave ‘Mali rakun’ i ‘Jaje’ više ili manje uspješno ukazuju na neke ‘strašne’ ili ‘čudne’ pojave u dječjem svijetu, ujedno upozoravajući odrasle da djeci valja prilaziti na pristupačan, njima primjeren način.

Izvor: kritikaz.com
Autor: Olga Vujović

Klik na link:

http://kritikaz.com/vijesti/kritike/47945/Životinjsko-carstvo

mydx