Predstava “Femme Fadal – San o Amaliji Rodrigues u slikama kazališta sjena”

U režiji Morane Dolenc 26.5. i 13.6.2012. u 20.00 sati u kazalištu KNAP, Ivanićgradska 41 a, Zagreb. odigrat će se predstava Femme Fadal – San o Amaliji Rodrigues u slikama kazališta sjena.

Režija: Morana Dolenc
Dramaturgija i prijevod: Dean Trdak
Izvođači: Pedro Abreu, Morana Dolenc, Jelena Radan i Jelena Radmanović
Lutke i scenografija: Morana Dolenc, Jelena Radmanović i Boris Sekulić
Glazbena obrada: Pedro Abreu
Kostimi: Patrik Dolenc
Video: Marko Boško
Fotografije: Aleksandar Bančić
Izrada scenografije: Darko Crnčević, Patrik Dolenc i Marinko Radočaj
Oblikovanje svjetla: Marinko Radočaj
Ton i svjetlo: Marinko Radočaj
Grafičko oblikovanje: Crtež d.o.o.

www.femmefadal.com

Sve informacije možete dobiti na www.knap.hr i br. telefona +385 01 230 31 22.

mydx