Svjetski dan lutkarstva – 21. ožujka

Hrvatski centar UNIMA ove će godine slaviti SVJETSKI DAN LUTKARSTVA u Šibeniku, 20. i 21. ožujka 2013.

Zajednička proslava organizirana je sa Hrvatskim centrom Assitej koji 20.ožujka slavi Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade. U programu će sudjelovati predstavnici kazališta za djecu i mlade i lutkarskih kazališta koja su članovi Hrvatskog centra UNIMA i Hrvatskog centra ASSITEJ. Održati će se okrugli stol na temu „Hrvatsko lutkarstvo danas“.

Na Svjetski dan lutkarstva sva će lutkarska kazališta prije početka svake predstave pročitati međunarodnu i hrvatsku poruku. Hrvatsku poruku napisala je ove godine Marija Leko, a međunarodnu talijanski glazbenik, maestro Robert de Simóne, autor, ravnatelj i ugledni stručnjak na području tradicionalnih napuljskih predstava putujućih kazališta.

mydx